Om musikkatalogen

Musikkatalogen omfattar tonsättningar från slutet av 1700-talet fram till 1975, då man började katalogisera musiktrycken i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Katalogen innehåller ca 38 000 kort. Vissa kort har transkriberad eller OCR-tolkad text för att underlätta sökning. Vi har varit frikostiga med att inkludera kort där OCR-tolkningen haft låg precision för att inte missa kort som innehåller både hand- och maskinskriven text. Därför kan det finnas flera kort där texten är oläsbar vilket påverkar sökmöjligheterna.

Kort 35181, verk av August Wallenberg

Alfabetiskt index

Utgå från det alfabetiska indexet genom att välja en bokstav nedan.